Professioneel Telefoneren - TeleWaarde
240
page-template-default,page,page-id-240,page-child,parent-pageid-236,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Telefoontraining Professioneel Telefoneren (2 dagen)

Waarom deze 2 daagse open telefoontraining Professioneel Telefoneren?
Iedereen die mensen professioneel telefonisch te woord staat aan de telefoon, weet hoe lastig soms situaties in een telefoongesprek kunnen zijn. Een groot verschil tussen persoonlijke gesprekken en telefoongesprekken is de non-verbale communicatie. In professionele telefoongesprekken is die er namelijk niet tot nauwelijks. Hierdoor is het bewust worden van je eigen telefoongedrag en het aanleren / trainen van effectieve professionele telefoonvaardigheden om situaties effectief te beïnvloeden, erg belangrijk.

Aanmelden voor deze 2 daagse open telefoontraining kan hier via Aanmelden training.

Hieronder enkele voorbeeldsituaties waarbij u een belangrijke rol hebt tijdens het professioneel telefoneren:
-Hoe vertelt u uw klant professioneel en effectief, dat hetgeen hij/zij wil echt niet kan?
-Een belangrijke klant is nogal lang aan het woord over onbelangrijke onderwerpen.
Hoe onderbreekt u hem of haar op een effectieve en professioneel tactische wijze?
-Een klant is merkbaar boos. Hoe gaat u daar professioneel en effectief mee om?

In de open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren wordt onder andere ingegaan op bovenstaande situaties. Tevens wordt er besproken of alles geaccepteerd dient te worden van een lastige klant en waar en hoe mensen hun grenzen aan kunnen geven. Tijdens deze gehele telefoontraining wordt grondig stil gestaan wat professioneel is en effectief werkt aan de telefoon, wat de telefoonetiquette inhoud en hoe deze effectief toe te passen.

Doelgroep voor de open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
Medewerkers die regelmatig professioneel telefoneren en daarbij effectief en professioneel behoren om te gaan met diverse telefonische vragen, wensen, eisen en/of klachten van (potentiële) klanten, collega’s en/of zakelijke relaties.

Leerdoel(en) van deze open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
Door middel van deze open telefoontraining Effectief Telefonisch Communiceren kan men
-effectief telefonisch customer care / zorg toepassen;
-20 klantgerichte telefoonvaardigheden ten behoeve van de klantloyaliteit herkennen;
-deze telefoonvaardigheden bewust evalueren en minimaal 12 ervan (on)bewust bekwaam toepassen;
-zelf efficiënt de regie (het verloop) van een professioneel telefoongesprek bepalen / begeleiden (5 A’s);
-handvatten gebruiken waarmee u lastige telefoongesprekken kunt voeren, zoals subjectieve en objectieve klachten;
-professioneel informatie verzamelen en/of geven en effectief ingaan op wensen van relaties en (potentiële) klanten.

Competentie(s):  In de telefoontraining Effectief Telefonisch Communiceren worden de volgende competenties getraind: informatie structureren, klantgericht telefoneren en handelen, de leiding klantgericht nemen en/of behouden, effectief communiceren, goed omgaan met emoties, slechtnieuws boodschap brengen, flexibel klantgericht optreden.

Gratis telefoontip:  Geef de ander telefonisch goede aandacht door in het professionele telefoongesprek uw bereidwilligheid te tonen: – Wat kan ik voor u doen? – Hoe kan ik u helpen? – Goed dat u (ons) belt.

Programmaonderdelen in deze telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
– do’s en dont’s (geboden en verboden);
– telefonische relatiebeheer en klantloyaliteit;
– bekwaam omgaan met verschillende klantentypen;
– effectief en overtuigend telefonisch communiceren;
– effectief en professioneel omgaan met allerlei emoties;
– eigenschappen en voordelen van een positieve instelling;
– positief denken en effectief zakelijk taalgebruik aan de telefoon;
– effectieve vragen stellen / vraagtechnieken op het goede moment;
– effectieve telefonische klachtenbehandeling: waarbij klachten kansen (kunnen) zijn;
– gespreksfasering (5 A’s), gespreksopbouw en 20 klantgerichte 10 gratis tips Telefoonetiquette (telefoonetiquette);
– diverse praktische en waarde(n)volle rollenspelen en cases, met opbouwende, interactieve en professionele evaluaties.

Werkwijze tijdens deze open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
Aan het begin van deze open telefoontraining Effectief Telefonisch Communiceren verzamelt de trainer / TeleWaarde uw leerwensen om zo hierop effectief en doelgericht accenten in het programma te kunnen leggen. De telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren is vooral zeer praktisch: leren door te doen staat in deze open telefoontraining centraal. U oefent gespreksvaardigheden en telefoonvaardigheden alleen, met elkaar en in vele rollenspelen. De trainer en/of (som) een mededeelnemer fungeert als tegenspeler. U kunt zelf cases / voorbeeldsituaties (laten) inbrengen en aangeven hoe uw gesprekspartner zich behoort te gedragen. Hierdoor traint TeleWaarde precies datgene wat u (laten) verbeteren wilt. De trainer (en evt. ook de mededeelnemers) geven u motiverende en opbouwende feedback over het effect van uw communicatie aan de telefoon. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens, tussendoor en na afloop van de telefoontraining heeft men concrete toepasbare telefoontips om mee te nemen en praktisch toe te passen. De open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren wordt tussentijds op mondelinge en achteraf op schriftelijke wijze professioneel geëvalueerd.

Extra informatie:  Deze open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren is volledig gefaciliteerd met koffie, thee en een lunch. De deelnemers ontvangen een praktische syllabus en bij voldoende participatie aan de telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren een certificaat als bewijs van deelname aan deze uitgebreide en zeer praktische telefoontraining. Maximaal 10 deelnemers doen mee tijdens deze open telefoontraining.
Tevens is het mogelijk om deze telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren voor u professioneel op maat te verzorgen door middel van Telefoontraining 1 op 1 op de werkplek én als incompany / bedrijfstraining in het gehele land, 6 dagen per week, ook s’avonds. Vraag voor een incompanytraining online een Offerte aan.

Aantal dagdelen:   2 dagdelen telefoontraining op twee werkdagen.

Investeringsprijs: € 649,00 per persoon exclusief 21% BTW. Aanmelden voor deze open telefoontraining kan via Aanmelden training.

Eventueel voorafgaand aan deze open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
Balietraining en Telefoontraining Telefonisten-Receptionisten
Telefoontraining Klantgericht & -vriendelijk Telefoneren
Eventueel na deze open telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren:
Werkplektraining / Individuele Jobcoaching – 1 op 1,
Verkooptraining Telefonisch Acquireren (1 dag),
Verkooptraining Telefonisch Verkopen (2 dagen) en/of
Opfristraining (1 dagdeel, een ochtend, middag of avond, al vanaf € 149,-).

X