Onze werkwijze met opdrachtgevers / inleners

TeleWaarde helpt ook door het ter beschikking stellen van (tijdelijke of vaste) arbeidskrachten aan opdrachtgevers (inleners). Dit gebeurt in onderling overleg op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Het aantal uren per week is ook flexibel, net zoals de tijdsduur van de werkzaamheden.

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in uw markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en verstandig inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook waardevol ingezet worden om vast personeel te vervangen bij bijvoorbeeld vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof.

TeleWaarde is uit op duurzame zakelijke relaties. Winst voor alle betrokken partijen is hierbij het uitgangspunt. Indien nodig dan trainen we de vaardigheden van de door ons uitgezonden medewerkers. Succes voor allen is de doelstelling! Voor meer informatie en mogelijkheden over het uitzenden van personeel en het gebruik maken van flexibel personeel kunt u contact met TeleWaarde opnemen.