Tewerkstelling voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding

Arbeidscontract voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding.
Als de opdrachtgever in fase A aan een uitzendkracht gedurende een langere tijd meer zekerheid kan en ook wil bieden, dan is dat mogelijk. Het uitzendbureau sluit dan met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding. Per direct tussentijds opzeggen is dan niet mogelijk, tenzij met wederzijds goedvinden of wegens dringende reden.

Met het inlenende bedrijf sluit het uitzendbureau dan een opdrachtovereenkomst voor diezelfde tijd. De duur en het aantal overeenkomsten in fase A zijn onbeperkt, als de maximale termijn van 78 gewerkte weken maar niet overschreden wordt. Na deze 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase B.