Tewerkstelling / Uitzenden met uitzendbeding

Tewerkstelling / Uitzendopdracht / Arbeidscontract / Inlenen mét uitzendbeding
In de uitzend- / inleen- / arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat deze uitzendovereenkomst automatisch eindigt. Met andere woorden: zonder dat er een opzegging vereist is, doordat de uitzendkracht op verzoek van de inlener niet langer meer wordt ingezet in het bedrijf van de inlener. Zo'n afspraak / bepaling in de arbeidsovereenkomst wordt officieel een uitzendbeding genoemd.

Een uitzendbeding mag alleen worden toegepast / toegevoegd als er een contract is in fase A
(ABU-cao). Dit uitzendbeding kan alléén schriftelijk worden overeengekomen. Het uitzendbeding werkt altijd beide kanten op. Niet alleen de inlener, maar ook de tewerkgestelde uitzendkracht kan de uitzendovereenkomst per direct opzeggen.
In fase A van de ABU-cao sluit TeleWaarde in samenwerking met BaanWaarde dan samen met de uitzendkracht en inlener een arbeidscontract waarin het uitzendbeding is opgenomen. Dit betekent dan dus, dat de opdrachtgever / inlener, maar ook de tewerkgestelde (ingeleende) uitzendkracht / werknemer, gedurende fase A de uitzendopdracht beiden altijd tussentijds kunnen opzeggen binnen het termijn van de eerste 78 weken (1,5 jaar).

Binnen de ABU-cao van de Flexbranche is vastgelegd dat uitzendkrachten in deze fase A oneindig veel contracten kunnen aangaan met het uitzendbureau. Dit geldt dan wel binnen het termijn van 78 gewerkte weken (1,5 jaar).
Bij een onderbreking van meer dan 26 weken (0,5 jaar / 6 maanden) wordt het aantal gewerkte weken op nul gezet. Dan kan een uitzendkracht / tewerkgestelde opnieuw 78 weken (1,5 jaar) werken in ABU fase A bij dezelfde inlener, ongeacht via welke intermediair. Als er wordt doorgewerkt, kan er worden overgegaan naar ABU fase B of C of de betrokken uitzendkracht kan in loondienst komen bij het bedrijf waar door hem / haar is gewerkt
.