Links naar websites voor o.a. inleners:

Links naar websites voor inleners:

https://www.Abu.nl/ledenzoek

http://www.Isae3402.nl/wat-is-isae3402

https://www.Abu.nl/over-de-abu/algemeen

http://www.Normeringarbeid.nl/default.aspx

https://www.Nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-440012010-nl.htm

https://www.Kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in--of-uitlenen-van-arbeidskrachten/waadi-check/

Links naar websites voor inleners, ondernemers en werkgevers:
https://www.Ondernemersplein.nl/wetswijziging/quotumregeling-participatiewet/
https://www.Rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
https://www.Rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2011/04/29/rijksoverheid-zet-social-return-in-bij-aanbestedingen