Detacheren van medewerkers, professionals en zzp-ers

TeleWaarde detacheert en traint als intermediair o.a. professionals. Bent u op zoek naar extra mensen of capaciteit, naar een tijdelijke en/of flexibele oplossing? Bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke klus, project, of omdat u op zoek bent naar specifieke vaardigheden ter vervanging van een medewerker? Dan kunt u via TeleWaarde een medewerker / professional inschakelen op basis van detachering, die snel het betreffende werk  oppakt!

TeleWaarde traint gedetacheerde teleprofessionals ook op hun werkplek. TeleWaarde heeft voor u op korte termijn gekwalificeerde en goed opgeleide teleprofessionals beschikbaar, die voor korte of langere periode ingehuurd kunnen worden. Via ons groot netwerk hebben wij gegarandeerd snel een  teleprofessional inzetbaar voor u. Zij zijn gewend te schakelen en processen en werkzaamheden zich vlug eigen te maken. Dit betekent een kortere inwerkperiode en de zekerheid van de juiste persoon / teleprofessional op de juiste plek. Op deze wijze kan er tijdig / snel en adequaat worden voorzien in de tijdelijke of langdurige behoefte aan extra productiecapaciteit  / mankracht. Indien nodig dan traint TeleWaarde de persoon snel bij.

Detavast is een combinatie van detachering samen met werving en selectie. De nieuwe teleprofessional gaat, na een vooraf overeengekomen periode van detachering, bij u in vaste of eerst nog in tijdelijke loondienst, zonder enige overnamekosten.
Detavast is bijvoorbeeld een goede mogelijkheid wanneer het nog niet zeker is of een functie structureel vervuld dient te blijven worden, of wanneer men als opdrachtgever / inlener een langere periode wenst om de nieuwe werknemer te kunnen beoordelen voordat men deze zelf in (vaste of tijdelijke) loondienst als werkgever neemt.