Arbeidsbemiddeling, Werving, Detachering en Uitzending

TeleWaarde bemiddelt en detacheert  commercieel verkoopmedewerkers binnendienst en (junior) accountmanagers.
TeleWaarde
ondersteunt werkgevers door het tijdelijk en/of voor vast beschikbaar stellen van deze (a.s.) professionals.
TeleWaarde levert samen met intermediair BaanWaarde werving en selectie, detachering, detavast en uitzending.
Hierbij wordt standaard de
ABU CAO voor uitzendkrachten gehanteerd, Certificeringen én ABU lidmaatschap.

Indien gewenst en/of nodig, trainen wij ook gewenste en benodigde telefoon- en/of verkoopvaardigheden (verder) in!
Dit kan ook samen met een incompany bedrijfstraining gaan, dus
tegelijk met de evt. a.s. teammedewerkers!
Door de toerusting van TeleWaarde en feedback vanuit het team, is de nieuwe (kandidaat) snel aanvaard én inzetbaar!

TeleWaarde traint tewerkgestelde werknemers zowel preventief, proactief alsmede ook reactief.

TeleWaarde doet dit o.a. door Kandidaats VerkoopTrainingen en/of Werkplektraining (1 op 1).

TeleWaarde levert op verzoek ook werknemers met een arbeidsbeperking én UWV doelgroep verklaring.
Werkgevers werken zo mee met de
Participatiewet & Wet Banenafspraak Quotum en Arbeidsbeperkten.
TeleWaarde helpt opdrachtgevers hierbij met hun MVO in het kader van SROI /
Social Return.
Partnerschap en een gepaste win, win, win situatie is hierbij altijd het MVO uitgangspunt!

Indien gewenst helpen wij ook met, naar en/of vanuit een leerwerkbaan, een re-integratie- en/of ziekteverzuimsituatie.
Ook aangaande (evt. commercieel) thuiswerken conform Arbowet is deskundig (evt. kostenbesparend) advies mogelijk.
TeleWaarde helpt u graag door middel van waardevolle personeelsdiensten met inzetbaarheid én concurrentievoordeel!
Interesse in onze arbeidsbemiddeling? Benader ons vrijblijvend via ons Contactformulier.