Onze Balietraining en Telefoontrainingen:

Professionele én klantgerichte balie- en telefoonvaardigheden opwaarderen!  In zakelijke (telefoon)gesprekken zijn klantgerichte vaardigheden zeer waardevol om de juiste identiteit van uw organisatie te kunnen laten zien. TeleWaarde heeft balie- en telefoontrainingen ontwikkeld, die uw medewerkers helpen om hen professioneel, klantgericht, waardevol en correct hun taken te kunnen laten uitvoeren. Iedere balie- en telefoontraining is een opwaardering van telefoongesprekken en baliegesprekken. De balie- en telefoontrainingen van TeleWaarde dienen elk specifieke klantgerichte doelen. Op onze Open trainingsdata staan de data en locaties van onze ingeplande open balietrainingen en telefoontrainingen. Online hiervoor nu direct aanmelden kan ook via Aanmelden training.

In de 1 daagse balie- en telefoontraining Telefonisten-Receptionisten wordt er besproken en geoefend op welke professionele en klantgerichte wijze verschillende werkzaamheden met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook hoe zowel telefonisch als persoonlijk een klantgerichte visitekaart te zijn en blijven voor uw organisatie, is thema. Online hiervoor nu direct aanmelden kan ook via Aanmelden training

De 1 daagse telefoontraining Klantgericht & Klantvriendelijk Telefoneren heeft enigszins iets weg van de balietraining / telefooncursus ‘Telefonisten-Receptionisten’. De telefoontraining Klantgericht en Klantvriendelijk Telefoneren helpt medewerkers om beter professioneel en klantgericht telefonisch te communiceren voor alle functies waarin telefonische contacten worden gelegd / onderhouden. In de telefoontraining Klantgericht en Klantvriendelijk Telefoneren wordt er bekeken hoe het helpen van de klant via de telefoon zo gemakkelijk en snel mogelijk kan geschieden waarbij de ervaring van de klantloyaliteit door de klant optimaal wordt beïnvloed. Het kennen en (on)bewust hanteren van een klantgerichte gespreksstructuur en hoe, dit wetende, situaties positief en klantgericht te beïnvloeden, staat in deze telefoontraining Klantgericht en Klantvriendelijk Telefoneren centraal. Online hiervoor nu direct aanmelden kan via Aanmelden training.

De 1 daagse telefoontraining Telefonische Debiteurenbewaking is een telefoontraining waarbij vaak het doel is om debiteuren, door een juiste klantgerichte en doelgerichte benadering, sneller over te doen laten gaan tot het voldoen van de financiële verplichtingen met behoud van de zakelijke relatie. De veelgehoorde smoezen en tegenwerpingen worden nader besproken. Deze geven deelnemers inzicht erin hoe deze te herkennen zijn en telefonerend erop te handelen en reageren. Online hiervoor nu direct aanmelden kan ook via Aanmelden training
 
De 2 daagse telefoontraining Effectief en Professioneel Telefoneren is een telefoontraining die uitgebreider is dan de telefoontraining Klantgericht en Klantvriendelijk Telefoneren. Hierbij zullen vooral de vaardigheden nog grondiger worden getraind. Deze telefoontraining duurt totaal 4 dagdelen. Telefonisch relatiebeheer, klachtenbehandeling, gespreksfasering, gespreksopbouw, zakelijk taalgebruik en telefonisch klantgericht omgaan met verschillende klanttypen zijn enkele waardevolle onderwerpen. Deze onderdelen worden in deze praktische telefoontraining besproken en geoefend. Deelnemers krijgen vele telefoonvaardigheden aangereikt om hun taken professioneel, klantgericht en waardevol telefonerend uit te kunnen voeren. Online hiervoor nu aanmelden kan via Aanmelden training
 
Extra: in 1 dagdeel wordt in de Workshop Telefoonetiquette aan deelnemers theoretisch uitgelegd wat de gangbare en professionele telefoonetiquette is in zakelijke telefoongesprekken. Ook het waarom dit alzo is komt aan bod. Indien er een verschil van mening is binnen uw organisatie over de gewenste stijl aangaande zakelijk telefoneren, dan is dit tevens een geschikte workshop om te bespreken wat de verschillende voordelen zijn van de stijlen tegenover de telefoonetiquette.
Deze workshop telefoonetiquette is dus geen telefoontraining! Het kan u echter zeker uitstekend helpen om een eigen huisstijl betreffende telefoneren / telefoonregels te ontwikkelen / op te zetten. Deze workshop telefoonetiquette bevat alleen de basistheorie van de zakelijke telefoonregels en is dus minder geschikt indien u een praktische telefoontraining aangaande telefoonvaardigheden wenst. Hiervoor kunt u namelijk beter terecht bij de diverse praktische telefoontrainingen zoals hierboven benoemd. Vraag hiervoor een Offerte aan of neem contact op via ons Contactformulier.

Extra: in 1 dagdeel de opfristraining Commercieel en Klantgericht Telefoneren (1 dagdeel vanaf €149,- pp ex BTW).
Zie voor data en regio van de aangeboden opfristrainingen onderaan op onze Open Trainingskalender!